.

.

Gandhok

                                                 
BERITAJAWA.com - Gandhok: yaiku bangunan sing  ndawa, letake neng sisih tengen  lan kiwa Dalem Ageng sing dipisahake karo halaman  terbuka. Kanggo hubungna halaman  terbuka  kesebut karo pomahan kanggonan njaba digawe dinding pasangan bata lan nduwe lawang sing karan Seketheng. Bentuk atap Gandhok nang umumnya desa utawa Limasan karo variannya. Gunane  Gandhok dadi ruang tinggal kelurga utawa kerabat, mawa panggon nginep dhayoh. Gandhok Tengen nduwe guna dadi ruang turu wong wedok, Nek Gandhok Kiwa nduwe guna dadi ruang turu wong lanang.
BJ
Photo ilustrasi: Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger