.

.

Senthong Tengah Versi Tulisan Nganggo Bahasa Jawa

BERITAJAWA.com - Senthong Tengah: senthong yaiku kamar cacah telu sing  neng jero Dalem Ageng tepate neng ngisor atap Penanggap. Senthong tengah anane neng antara loro saka guru sisih mburi Dalem Ageng sing nduweni kelinggihan khusus lan paling disakralkan. Kanggo Masyarakat pedesaan, ruangan iki khusus kanggo Dewi Sri utawa Dewi Kesuburan lan kebahagiaan Rumah tangga. Wektu musim panen pari, seuntai pari sing dipotong sikek dhewe dibalut bebed bathik lan dipanggonke neng Senthong tengah dadi persembahan marang Dewi Sri persembahan marang Dewi Sri dadine Senthong tengah karan pasren sing nduwe arti panggon kanggo Dewi Sri.
Versi Tulisan Bahasa Indonesia

Senthong Tengah: senthong yaitu kamar yang jumlahnya tiga yang di dalam Dalem Ageng yang tepatnya di dibawah atap Penanggap. Senthong tengah berada di antara dua saka guru sisi belakang Dalem Ageng yang mempunyai kelinggihan khusus dan paling diskralkan. Khusus Masyarakat pedesaan, ruangan ini khusus untuk Dewi Sri atau Dewi Kesuburan dan kebahagiaan Rumah tangga. Waktu musim panen padi, seuntai padi yang dipotong pertama kali dibalut dengan jarik bathik dan disimpan di dalam Senthong tengah untuk dipersembahkan Dewi Sri, persembahan untuk Dewi Sri jadinya Senthong tengah dinamakan pasren yang mempunyai arti tempat untuk Dewi Sri. 
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger