.

.

Senthong Kiwa


 Versi Tulisan Nganggo Bahasa Jawa

BERITAJAWA.com -Senthong Kiwa: ana ing sisih kiwa Senthong tengah, nduwe guna dadi panggon nyimpan senjata utawa piranti-piranti pertanian sing duwe omah, ning onokalane Senthong Kiwa uga digunakne dadi panggon nyimpan bakal-bakal kebutuhan baku keluarga, kaya pari, palawija lan liya-liyane.


  Versi Tulisan Bahasa Indonesia

Senthong Kiri: berada di sisih kiri Senthong tengah, digunakan untuk menyimpan senjata atau peralatan pertanian tuan  rumah, kadang-kadang Senthong Kiri juga digunakan untuk menyimpan bahan kebutuhan baku keluarga, seperti padi, palawija dan lain-lainnya.

BJ .
Photo ilustrasi: Frans Edi.
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger