.

.

PRINGGITAN


 Versi Tulisan Nganggo Bahasa Jawa

BERITAJAWA.com - Pringgitan: yaiku ruangan neng antara Pendhapa lan Dalem Ageng sing nduwe guna dadi panggon pementasan wayang kulit. Pringgitan asale saka tembung ringit sing bearti wayang. amarga panggon Pringgitan ana diantara Pendhapa sing bersifat profan lan Dalem Ageng sing bersifat sakral/prifat, mula Pringgitan bersifat semi publik utawa semi privat . Tunjukan wayang kulit  bisa dinikmati saka pendhapa kanggo dhayoh lan masyarakat umum, lagekne kanggo keluarga lan sedulur menikmati tunjukan saka Dalem Ageng utawa buri kelir utawa layar.

Versi Tulisan Bahasa Indonesia

Pringgitan: yaitu ruangan di antara Pendhapa dan Dalem Ageng yang fungsinya untuk tempat pementasan wayang kulit. Pringgitan asalnya dari kata ringit yang mengandung arti wayang. Karena pringgitan ada diantara Pendhapa yang sifatnya  prafan dan Dalem Ageng yang sifatnya sakral/prifat, maka Pringgitan bersifat semi publik atau semi privat. Tunjukan wayang kulit bisa dinikmati dari pendhapa untuk tamu dan masyarakat umum,  atau digunakan keluarga dan saudara untuk menikmati pertunjukan dari Dalem Ageng atau belakang kelir atau layar.

BJ.
Photo ilustrasi: Frans Edi


                                                                             
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger