.

.

Pendhapa

 Tulisan Nganggo Bahasa Jawa

BERITAJAWA.com -Pendhapa: yaiku bangunan sing  terbuka, posisine neng buri Kuncung lan Serambi ngarep sing nduwe guna dadi ruang dhayoh utawa panggon penyelenggaraan upacara adat dadine ngrupakne ruang publik sing bersifat profane. Pendhapa asale saka
tembung dasar Pa-andhap-an.
Andhap bearti cendhek, amarga lantai Pendhapa luwih cendhek saka lantai Dalem Ageng. Bentuk lan arsitektur mangilonke status sosial panduwe omah. Pendhapa nduwe bentuk Joglo karo tumpang sari akeh lan dimawani ragam hiasan, mula panduwe omah ngrupakne wong karo status sosial sing dhuwur. lagekne kanggo wong kokehan bentuk Pendhapa biyasane Limasan. 
  
Tulisan Versi Bahasa Indonesia 
 
Pendhapa: adalah bangunan yang terbuka, posisine di belakang Kuncung dan Serambi depan yang gunanya jadi ruang tamu atau tempat penyelenggaraan upacara adat sehingga merupakan ruang publik yang bersifat profane. Pendapa berasal dari kata dasar Pa-andhap-an.

Andhap bearti rendah, karena lantai pendapa lebih rendah dari lantai Dalem Ageng. bentuk dan arsitektur melambangkan  status sosial  yang punya rumah. Pendapa punya bentuk Joglo dengan tumpang sari banyak dan disertai ragam hiasan, makayang mempunyai rumah merupakan orang dengan status sosial yang tinggi. Sedangkan dipakai kebanyakan orang  
 
BJ
Photo ilustrasi: Frans Edi

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger