.

.

Omah Tradisional Jawa

 Tulisan Versi Nganggo Bahasa Jawa
 
BERITAJAWA.com -                                             
Omah ngrupakne kebutuhan baku manusia sakwise pangan lan sandang. Neng jero perkembanganne omah-omah ora mung ngrupakne piranti kanggo ngeyup saka udan lan panase srengenge, sing nduwe arti mung mung ngebaki guna teksnis, ning wis berkembang karo metung guna estestis lan filosofis. karo mangkana penghuni omah arep rumangsa aman, lan kebaki rasa seni lan kebutuhan spiritualnya. Penganruh luwih banjur arep perkembangan guna omah tinggal kesebut arep bayen bentuk
Arsitektur omah Jawa saka sing paling sederhana yakni bentuk Panggang Pe, Kampung, Limasan lan Joglo.

Salah siji omah sing cukup tuwa lan mlebu jero tangen Cagar Budaya manggon neng Pakem tegal, desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, sing ditangi saka sawong Lurah nduwe jeneng Gunodihardjo sekitar taun 1860 M. Tata ruang iki cukup saka kuncungan, Serambi, Pendhapa, Pringitan, Dalem Ageng, Gandhok, Gadri, Pawon, Pekiwan, lan Gedhongan. Omah iki mbakal utama kayu nangka lan kayu glugu. Kanggo wong pandesan bakal tangen kayu nangka luwih dibanggakan amarga disamping kayu nangka bertekstur becik, cacah wit nangka kewates amarga ora ana alas nangka.
Versi Bahasa Indonesia

Rumah merupakan kebutuhan baku manusia setelah makanan dan pakaian. Tapi dalam perkembangan rumah sekarang bukan hanya untuk berteduh dari hujan dan panasnya sinar matahari, yang punya arti hanya memenuhi guna teksnis, tapi sudah berkembang dengan mempertimbangkan guna estestis dan filosofis. Dengan demikian penghuni rumah akan merasa lebih aman, dan dipenuhi rasa seni dan kebutuhan spiritualnya. Pengaruh lebih lanjut akan perkembangan kegunaannya rumah tinggal tersebut akan melahirkan banyak bentuk. Arsitektur rumah Jawa dari yang paling sederhana yakni  dalam bentuk Panggung Pe, Kampung, Limasan dan Joglo.

Salah satu rumah yang cukup tua dan masuk dalam Cagar Budaya yaitu di daerah Pakem Tegal, desa Pakembinagun, Kabupaten Sleman, yang dibangun oleh seorang Lurah yang nama Gunodihardjo sekitar tahun 1860 M. Tata ruangan ini terdiri dari Kuncungan, Serambi, Pendhapa, Pringitan, Dalem Ageng, Gandhok, Gadri, Pawon, Pekiwan dan Gedhongan. Rumah ini berbahan utama kayu nangka dan batang kelapa. Orang desa biasanya bahan bangunan dari kayu pohon nangka lebih dibanggakan karena disamping kayu pohon nangka  arsitekturnya lebih baik, jumlah pohon nangka terbatas karena tidak ada hutan pohon nangka.
BJ
Photo ilustrasi: Frans Edi

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger