.

.

KuncungTulisan Versi Nganggo Bahasa Jawa

Kuncung:Yaiku bangunan ngarep saka omah tradisional Jawa. Lantai Kuncung sing luwih cendhek saka lantai Pendhapa nduwe guna dadi panggon paleranan tunggangan dhayoh utawa panduwe omah, lagekne lantai Kuncung sing sebidang lantai Pendhapa nduwe guna dadi panggon ngenak-enak panduwe omah lan dhayoh, mawa nduwe guna dadi panggon tunjukan sing bisa dinikmati masyarakat sing teka neng halaman omah.

 Tulisan Versi Bahasa Indonesia

Kuncung: Adalah bangunan depan dari rumah tradisional Jawa. Lantai Kuncung yang lebih rendah dari lantai pendapaguna nya untuk tempat parkitr motor tamu atau yang  punya rumah, sedangkan lantai Kuncung yang sebidang lantai pendapa  gunanya  jadi tempat bersantai tuan rumah dan tamu, serta biasa digunakan tempat pertunjukan yang dapat dinikmati masyarakat yang datang di halaman rumah.


BJ
Photo ilustrasi:Frans Edi
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger