.

.

Simbol Upacara Manten Adat Jawa

BERITAJAWA.com -
Ubarampe Tarub. 
Frans Edi


Ubarampe Tarub:(gedhang, pari, tebu, kambil gading, lan gegodhongan): nduwe jarwa menawa kapindho mempelai diharapkan mengkone sakwise terjun jero masyarakat bisa urip sejahtera, sanuli jero kaanan sejuk atine, sanuli tentram (simbol gegodhongan), terhindar saka samubarang rintangan, bisa mencapai derajat sing dhuwur (simbol gedhang raja), mbisakne rejeki sing berlimpah dadine ora kekurangan sandang lan pangan (simbol pari), wis mantep atine jero mrangkani bahtera omah tangga (simbol tebu), tanpa ngalami percekcokan sing nduwe arti jero membina omah tangga lan sanuli sarasa (simbol kambil gading jero siji tangkai), lan liya-liyane.

Banyu Kembang : Nduwe arti pensucian awak kanggo mempelai sadurung  nyiji.
Frans Edi
Dodol Dhawet : Nduwe arti yen wis omah-omah mbisakne rejeki sing berlimpah ruah lan ngguna kanggo kuripan omah-omah.
Frans Edi
Balangan Suruh : Nduwe arti  muga-muga samubarang goda ben ilang lan ngadoh akibat saka dibalangke  gantal kesebut. 
Frans Edi
Ngidak  Endhog : Nduwe arti menawa pamor lan keprawanan sang putri arep cepet ilang sakwise direngkuh saka mempelai lanang. Sakwise nyiji dikarepke cepet mbiso momongan kaya endhok sing wis pecah. 
Frans Edi

Kacar-Kucur : Nduweni arti menawa mempelai lanang berhak menehake nafkah lair batin marang mempelai putri lan sawalike pengantin putri bisa mengatur kedhuwitan lan njaga keseimbangan omah tangga.
 Frans Edi
Dulangan : Nduwe arti  keserasian lan keharmonisan sing arep diharapkan sakwise omah-omah, bisa padha menehi lan nrima. 
Frans Edi
Sungkeman : Nduwe arti  jalhuk doa restu marang wongtua lan maratuwa supoyo le brebayan diweni kaslametan, lan terhindar saka bahaya.
Frans Edi

 
 
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger