.

.

Pelabuhan Sunda Kelapa

BERITAJAWA.com -
Pelabuhan Sunda Kelapa: Berwisata Sisan Sinau Sejarah

Ibukota Jakarta isih dadi salah siji tujuan utama berwisata dikala musim liburan tiba. Karo samubarang kesemrawutannya sing ana, Jakarta paling utama kawasan paling njabane, isih dianggep nduweni daya geret wisata dhewe. Beberapa kawasan peri-peri Jakarta kaya Kepulauan sewu utawa Pelabuhan Sunda Kelapa ngrupakne kawasan sing isih dianggep ideal kanggo berlibur amarga bisa ditempuh karo wayah sing singkat ngeling antarane sing cukup cedhak saka puser kutha.


Adakalanya awake dhewe mbutuhake panggon wisata sing dudu mung kanggo liburan samata, ning uga terselip nilai-nilai edukasi ning jerone. Lan objek wisata iki ngrupakne wahana wisata sing bisa menehake nilai edukasi plus nilai hiburan sisan. Nyate ana objek wisata sing pepak sak-werna kuwi? Tentu wae ana, klebu neng Jakarta pisan. Lan Pelabuhan Sunda Kelapa ngrupakne salah sijine!

Sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa

Pelabuhan Sunda Kelapa ngrupakne pelabuhan paling tuwa sing ana neng Indonesia. Lokasinya ana ing pinggiran Jakarta. Pelabuhan Sunda Kelapa ki ngrupakne objek wisata sing bisa diomongke nduweni 2 guna dijerone, yaiku panggon kanggo berlibur karo sing ora kalah pentinge yakni dadi objek wisata sejarah.

Sunda Kelapa dheweke pelabuhan paling penting dimasa kerajan Sunda. Pelabuhan iki sempat dadi perebutan antara kerajan Sunda karo kolonial saka Eropa amarga panggone sing strategis banget dadi pelabuhan sing ramai diampiri saka para pandagang saka macem-macem negara. dhisike, Pelabuhan Sunda Kelapa juga ngrupakne puser dagangan rempah-rempah paling gedhe neng Asia Tenggara bahkan neng Benua Asia.

Ket abad menyang-5 nganti abad menyang-20 jeneng Pelabuhan Sunda Kelapa kerep nggenti-genti. ning akhire, nang masa Orde anyar pelabuhan iki bali nggunakne jeneng Pelabuhan Sunda Kelapa

Daya Tarik Pelabuhan

Pelabuhan Sunda Kelapa ngrupakne panggon berlabuhnya kapal-kapal gedhe sing bersandar, nek kowe dolan mrene, mesti kowe dhelok  akehe kapal-kapal sing berlabuh lan nuli-lalang. Yok-apa daya geret lan gambaran detil saka pelabuhan sing dadi kebanggaan warga Jakarta iki?

Para wisatawan sing tilik kekene arep disuguhi pemandangan ngrupa kegagahan kapal Phinisi utawa Bugis Schooner. kapal Phinisi
ngrupakne salah siji bukti sejarah saka cikal bakal kebentuke kutha Jakarta disamping saka desa-desa sing ana ing sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa dhewe. Kapal iki nduweni keunikan lan ciri khasnya yaiku nang salah siji ujungnya kedelok meruncing, banjur uga anane corak sing arupa warni diparan dinding kapale.
BJ

 

    JAKARTA:Pelabuhan Sunda Kelapa
    Frans Edi. 

   JAKARTA: Pelabuhan kapal kayu tradisional Indonesia.
    Frans Edi 
        Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger