.

.

Kesenian Tradisional Jhatilan

BERITAJAWA.com -


 
Barongan Jhatilan. 
Frans EdiSalah sijine pemain jhatilan sing kesurupan.  
Frans Edi


Jatilan yaiku siji kesenian sing nyijekne antara unsur obahan joged
karo magis.  Jenis kesenian iki didolanke karo properti ngrupa jaran tiron, sing kegawe saka anyaman pring utawa kepang. Kesenian sing uga kerep karan karo jeneng jaran kepang iki bisa ditemoni neng daerah-daerah Jawa.

Asal-usul usaka kesenian jatilan iki, ora ana catetan sejarah sing bisa nggamblangna karo rinci, mung cerito-cerito verbal sing berkembang saka siji generasi kegenerasi liya. Jero hal iki, ana beberapa versi babagan asal-usul utawa awal nguga anane kesenian jatilan iki, diantarane yaiku dadi iki. Konon, jatilan iki sing nggunakne properti ngrupa jaran tiron sing kegawe saka pring iki ngrupakne bentuk apresiasi lan dukungan rakyat jelata adhep pasukan jaranan Pangeran Diponegoro jero ngadhepi penjajah Walanda. kajaba kuwi, ana versi liya sing ngaranekne, menawa jatilan nggambarke kisah perjuangan Raden Patah, sing dibantu saka Sunan Kali, mungsuh penjajah Walanda. ana dene versi liya ngaranekne menawa jogedan iki misahake babagan latian perang pasukan Mataram sing dipanggedheni Sultan Hamengku Buwono I, raja Mataram kanggo mengadapi pasukan Walanda.

Pagelaran kesenian iki dianyak karo joged-jogedan saka para pangayo sing obahane alon banget ning banjur gerakanya alon-alon dadi dinamis banget meloni suwara gamelan sing didolanke. Gamelan kanggo ngiringi jatilan iki cukup sederhana, mung awak saka drum, kendang, kenong, gong, lan slompret, yaiku seruling karo uni melengking. tembang-tembang sing digawakne jero ngiringi jogedan, biyasane berisikan himbauan ben manusia senantiasa nglakoke kabecikan lan sanuli eling nang Sang Pencipta, ning ana uga sing nembangna tembang-tembang liya. sakwise semene suwe, para pangayo kerasukan lelembut dadine hampir ora eling karo apa sing dekne kabeh lakoke, dekne kabeh nglakoke obahan-obahan sing dinamis banget meloni rancaknya suwara gamelan sing didolanke.

neng samping para pangayo lan para pandolan gamelan, jero pagelaran jatilan mesti ana pawang roh yaiku wong sing bisa mengendalikanroh-roh lembut sing merasuki para pangayo. Pawang jero saben tunjukan jatilan iki yaiku wong sing paling penting amarga nyaben dadi pangendhali sisan pengatur lancarnya tunjukan lan njamake kaslametan para pandolane. tugas liya saka pawang yaiku ngelingna utawa ngetoke lelembut sing merasuki pangayo nek karasa wis cukup suwe utawa roh sing merasukinya wis dadi rekasa kanggo dikendhalekne.

kajaba nglakoke obahan-obahan sing dinamis banget meloni suwara gamelan pangiring, para pangayo kuwi uga nglakoke atraksi-atraksi berbahaya sing ora bisa dinalar saka budi waras. neng antarane yaiku dekne kabeh bisa karo gampang mangan benda-benda tajam kaya silet, pecahan kaca, mayit lengen karo golok bahkan lampu tanpa tatu utawa rumangsakne lara. Atraksi iki panitaya merefleksikan kekuwatan supranatural sing nang jaman dhikik berkembang neng lingkungan kerajan Jawa, lan ngrupakne aspek nonmiliter sing dikanggokake kanggo mungsuh pasukan Walanda.

kajaba ngandung unsur hiburan lan religi, kesenian tradisional jatilan iki seringkali uga ngandung unsur ritual amarga sadurung pagelaran dianyak, biyasane sawong pawang utawa dukun nglakoke mubarang ritual sing intinya mit ijin nang sing nyuwasani panggon kesebut sing biyasane dipanggon bukak supaya ora menggangu dalane pagelaran lan demi kaslametan para pangayone.

Pagelaran iki kaya pagelaran seni sing liyane sing umumnya nduweni mubarang alur cerito. dadi biyasane jatilan iki nggawakne siji cerito sing katur jero bentuk jogedan. wektu iki ora akeh wong sing ndeleng tunjukan seni saka sisi pakem bentuk kesenian kesebut ngliyakne saka sisi hiburannya, sing dekne kabeh delok lan luwih dekne kabeh senengi yaiku kanggonan diendi para pandolan jathilan iki kaya kerasukan lan nglakoke atraksi-atraksi berbahaya. dadi masyarakat ndeleng Jathilan dadi siji tunjukan panggon pandolan kerasukan. dudu dadi tunjukan sing pengen nyritani babagan mubarang kisah.

Kesenian jatilan sing ditunjukaken nang upacara adat Mbah Bergas diawali karo kesenian warok-warokan, yaiku mubarang bentuk kesenian sing berjudul Suminten Edan”. Lakon iki nyritani babagan Suromenggolo sing nduweni anak nduwe jeneng Cempluk. Suromenggolo nduweni sedulur seperguruan sing nduwe jeneng Surobangsat. Surobangsat lan Suromenggolo wis suwe ora ketemu dadine dheweke mengunjungi Suromenggolo. Surobangsat nduweni anak sing nduwe jeneng Gentho. Surobangsat nduwe pangarah njodoke Gentho karo cempluk. ning Suromenggolo ora setuju. banjur kedadeana adon-adon antara sakarone. Surobangsat kalah sakwise Suromenggolo ngetoke aji-aji pamungkas sing ngrupa kolor.

sakwise tunjukan warok-warokan buyar, dibanjurke karo tunjukan jogedan saka pasukan buto sing nyacah sapuluh wong pangayo. jogedan iki dadi kreasi utawa dadi perkembangan saka tunjukake jatilan kanggo luwih memeriahkan tunjukan jatilan lan nggeret gatekan warga kanggo menyaksikan. obahan-obahan jogedan iki dinamis banget lan enerjik, obahan sing serempak para pangayo nggawe para panonton kahyun-hyun.

Aksesoris sing kanggo para pangayo antara liya gelang sikil, gelang tangan, lan topeng buto sing berwujud kewan-kewan kaya macan, domba, lan singa. obahan sing cepet banget lan lincah saka para pangayo nggawe gelang sikil sing dekne kabeh anggo menimbulkan irama sing rancak.

sakwise tunjukan jogedan buto buyar banjur dibanjurke jogedan jatilan. cacah pangayo jatilan ana sapuluh wong. Aksesoris sing digunakne antara liya gelang tangan, gelang sikil, ikat lengen, kalung (kace), kuluk (kupluk Panji), lan keris. jarwa saka klambi lan aksesoris sing digunakne yaiku niru tokoh Panji Asmarabangun, yaiku putra saka kerajan Jenggala Manik. jero tunjukan jatilan iki uga ana telu pawang sing nugas kanggo mengatur, njaga lan njamake lancarnya tunjukan, pawang-pawang iki uga nugas kanggo ngelingna para pangayo sing kerasukan.

jero tunjukan jatilan uga dicawiske beberapa jenis sacawis antara liya gedhang raja siji tangkep, jajanan pasar sing ngrupa panganan-panganan tradisional, tumpeng robyong yaiku tumpeng robyong sing dihias karo kubis, dawet, beraneka macam kembang, kemenyan Cina lan na, ingkung klubuk (pitik urip) sing digunakne dadi piranti panyelukan makhluk lembut lan liya-liya.

Jatilan sing ditampilake jero upacara adat Mbah Bergas ngrupakne cawisan saka Paguyuban Kesenian jaran Lumping Putra Manunggal. Paguyuban iki diawakake sekitar nang taun 1992. Para pangayo jatilan mawa penabuh gamelan kurang luwih nyacah patang puluh wong. dekne kabeh berlatih saben siji bulan pisan nang tengahan bulan (biyasane nang bengi minggu). cerito sing dicawiske yaiku mengadopsi saka Jatilan klasik, yaiku babagan cerito tokoh Kresna. lagekne nang warok-warokan kajaba nampilake cerito “Suminten Edan” uga njupuk cerito saka babad-babad Jawa, antara liya perang Prabu Baka karo para Buto. BJ

Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger