.

.

Siraman Manten

BERITAJAWA.com -Tembung Siraman seko  tembung dasar “siram” sing artine adus. Sing dimaksud karo upocoro adat siraman yoiku: ngedusi calon pengantin sing ngandung simbol ngresikno awak ben dadi suci lan murni.
Prosesi Siraman Manten.
Frans Edi
Bahan-bahan  karo perlengkapan  sing dibutuhake kanggo upocoro siraman yoiku:
 • Kembang setaman secukupe.
• Limo macem konyoh panca werna utawa penggosok awak sing  digawe seka beras kencur sing   diwenehi pewarna.
• Loro kambil ijo sing tuwa sing isih ana sepete.
• Kendi opo klenting.
• Kloso  ukuran ½ meter persegi.
• Mori putih ½ meter persegi.
• Dlingo bengle.
• Godhong-godongan: dadap srep,koro, kluwih, awar-awar, turi, karo alang-alang.
• Limo macem tangi tulak utawa bebed putih sing pinggire  diwarnani biru.
• Satu macam yuyu sekandang. pangarahe bebed lurik tenun arupo coklat ana garis-garis bolah kuning.
• Satu macam pulo watu (bebed lurik arupa putih lorek ireng), 1 helai letrek (bebed kuning), 1 helai jinggo (bebed abang).
• Sampo seka londo merang. Larutan iki digawe seko merang sing diobong ning jero jembangan seko  lemah liat banjur wektu merangnya entek kobong cepet genine disiram banyu. Nah banyu iki sing diarani banyu londo.
• Asem, santen kanil, 2 meter persegi mori, 1 helai bebed nogosari, 1 helai bebed grompol, 1 helai bebed semen, 1 helai bebed sidomukti utawa bebed sidoasih.
• Sabun lan anduk.
wektu arep nglakoni siraman kadhisikan karo tutor-tutor lan pituduh mawa doa-doa lan harapan sing neng simbulkan jero:
• Tumpeng robyong.
• Tumpeng gundul.
• Nasi asrep-asrepan.
• Jajanan pasar, gedhang raja 1 jungkat, gedhang ketan 1 jungkat, 7 macam jenang.
• Empluk cilik (ajang saka lemah liat) sing diisi bumbu dapur lan sethithik beras.
• 1 butir telor pitik entah.
• Juplak diisi lenga kambil.
• 1 butir kambil ijo tanpa sabut.
• Gula Jawa 1 tangkep.
• 1 ekor jago.
kanggo njaga kawarasan calon pengantin supaya ora kadhemen mulane ditetapke gur mung wong pitu  sing oleh ngaduske. 

BJ
Share this article :
 
About Us | Privacy Policy|Term Of Use| Contact Us
Copyright © 2011. beritajawa.com - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger